S. Wolszczak "Amatorskie odbiorniki tranzystorowe"
Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 3, nakład 20100 egz., Warszawa, 1963

Wykaz oznaczeń literowych (4)
Wykaz oznaczeń graficznych (5)
Wstęp (7)
1. Konstrukcja i rodzaje tranzystorów (9)
2. Zasada działania tranzystorów (11)
3. Sposób obchodzenia się z tranzystorami (13)
4. Dane elektryczne dotyczące typowych tranzystorów oraz diod produkcji krajowej i zagranicznej (15)
5. Tranzystor jako detektor (20)
6. Tranzystor jako wzmacniacz małej częstotliwości (22)
7. Tranzystor jako wzmacniacz wielkiej oraz pośredniej częstotliwości (24)
8. Tranzystor w układzie oscylatora lokalnego i mieszacza (28)
9. Elementy stosowane do budowy odbiorników tranzystorowych (30)
Oporniki. Kondensatory. Cewki. Transformatory małej częstotliwości. Głośniki. Podstawki do tranzystorów. Źródła zasilania.
10. Samodzielne konstruowanie odbiorników tranzystorowych (38)
1-tranzystorowy odbiornik dla początkujących radioamatorów.
Bezbateryjny odbiornik tranzystorowy.
Układ 2-tranzystorowy o strojeniu indukcyjnym do odbioru słuchawkowego.
3-tranzystorowy strojony pojemnością układ do odbioru słuchawkowego.
4-tranzystorowy odbiornik z głośnikiem.
Prosty odbiornik tranzystorowy.
Nowoczesny 6-tranzystorowy odbiornik superheterodynowy.
11. Odbiorniki tranzystorowe produkcji fabrycznej (52)
Odbiornik tranzystorowy "Mini-Max".
3-tranzystorowy odbiornik kieszonkowy "Companion".
Mikro-super-kieszonkowy "Partner".
"Super" kieszonkowy "Regency".
Odbiornik Eltra Mot-59-1.
"Super" walizkowy ze stopniem końcowym 3,5W.
Tranzystorowy odbiornik superheterodynowy z 5-obwodowym filtrem pośr.cz.
Samochodowy odbiornik tranzystorowy.
Superheterodynowy odbiornik walizkowy "Evette".
12. Konserwacja odbiorników tranzystorowych (99)
13. Typowe uszkodzenia odbiorników tranzystorowych i sposób ich usuwania (100)
Tablice parametrów i charakterystyki tranzystorów (układ WE) (108)
Wykaz literatury (122)