M. Wargalla "BHP w praktyce radioamatorskiej"
Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, nakład 3139 egz., Warszawa, 1955

Wstęp (3)
1. Prąd elektryczny jako czynnik zagrożenia (5)
2. Bezpieczeństwo pracy przy aparaturze pod prądem (10)
3. Bezpieczeństwo w warunkach prac warsztatowych (16)
4. Bezpieczeństwo pracy w warunkach zbliżenia do linii wysokiego i niskiego napięcia (24)
5. Bezpieczeństwo pracy przy ładowaniu akumulatorów (30)
6. Bezpieczeństwo pracy na wysokich obiektach (32)
7. Zabezpieczenie przed skutkami silnych wyładowań atmosferycznych (37)
8. Zabezpieczenie przeciwpożarowe (46)
9. Ochrona sprzętu, urządzeń i narzędzi przed szkodliwymi wpływami (49)
10. Wyposażenie ochronne i tablice ostrzegawcze (54)
11. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach (58)
Zakończenie (63)
Wykaz piśmiennictwa (65)