B.Wagner "Elektroniczne wzmacniacze do urządzeń regulacyjnych"
Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, nakład 3753 egz., Warszawa, 1959
(tłumaczył mgr inż. A. Kożuchowski)

"W książce omówiono zasadę działania i rodzaje lamp stosowanyxh w elektronicznych wzmacniaczach przeznaczonych do urządzeń regulacyjnych oraz budowę, rodzaje i zastosowanie tych wzmacniaczy. Podano również przykłady zastosowań oraz ogólne wytyczne przy wyborze rodzaju wzmacniacza.
Książka jest przeznaczona w głównej mierze dla techników zatrudnionych przy projektowaniu, budowie i eksploatacji przemysłowych urządzeń regulacyjnych, a także dla techników i inżynierów interesujących się w ogóle zagadnieniami automatyzacji."

Wykaz oznaczeń (6)

 1. Wstęp (9)
  1.1. Wzmacniacz i jego zastosowania.
  1.2. Wymagania stawiane wzmacniaczom.
 2. Lampy wzmacniające (17)
  2.1. Zasada działania.
  2.2. Lampy próżniowe.
   2.2.1. Procesy zachodzące w lampie.
   2.2.2. Charakterystyki.
    2.2.2.1. Charakterystyka Ia=f(Us). Nachylenie.
    2.2.2.2. Charakterystyka Ia=f(Ua). Oporność wewnętrzna.
   2.2.3. Wzmocnienie.
    2.2.3.1. Wzmocnienie napięciowe.
    2.2.3.2. Wzmocnienie mocy.
   2.2.4. Rodzaje lamp próżniowych.
    2.2.4.1. Diody (lampy dwuelektrodowe).
    2.2.4.2. Triody (lampy trójelektrodowe).
    2.2.4.3. Lampy wieloelektrodowe.
    2.2.4.4. Lampy wielokrotne.
   2.2.5. Typy lamp.
  2.3.  Lampy gazowane.
   2.3.1. Zasada działania.
   2.3.2. Lampy prostownicze.
   2.3.3. Triody gazowane.
    2.3.3.1. Wiadomości ogólne.
    2.3.3.2. Tyratron.
    2.3.3.3. Tyratron o zimnej katodzie (trygatron).
    2.3.3.4. Prostownik rtęciowy sterowany siatką.
    2.3.3.4. Wykonania specjalne (ignitron, ekscitron, senditron).
 3. Budowa wzmacniacza (79)
  3.1. Wzmacniacze o lampach próżniowych.
   3.1.1. Wzmacniacze napięć zmiennych o lampach próżniowych.
    3.1.1.1. Klasyfikacja wzmacniaczy.
    3.1.1.2. Dopasowanie.
    3.1.1.3. Podstawowe układy i pojęcia.
    3.1.1.4. Układy przeciwsobne.
    3.1.1.5. wybór punktu pracy, klasy pracy wzmacniacza.
    3.1.1.6. Wzmacniacz o podstawie anodowej (wtórnik katodowy).
    3.1.1.7. Wzmacniacz o anodzie zasilanej zmiennym napięciem.
    3.1.1.8. Prostowanie napięcia wyjściowego (prostowanie uczulone na fazę i nieczułe na fazę).
   3.1.2. Wzmacniacze prądu stałego o lampach próżniowych.
    3.1.2.1. Układ bezpośredni.
    3.1.2.2. Wibratory.
    3.1.2.3. Kondensator tętnowy.
    3.1.2.4. Modulacja świetlna.
    3.1.2.5. Modulator lampowy.
    3.1.2.6. Modulator pierścieniowy.
    3.1.2.7. Dławik o początkowym namagnesowaniu prądem stałym.
  3.2. Wzmacniacze o lampach gazowanych.
   3.2.1. Wzmacniacze tyratronowe.
    3.2.1.1. Nastawianie wzmocności.
    3.2.1.2. Układy.
    3.2.1.3. Urządzenia sterujące zapłonem.
    3.2.1.4. Automatyczne podżarzanie.
   3.2.2. Prostownik rtęciowy sterowany siatką.
    3.2.2.1. Wiadomości podstawowe, zasada działania.
    3.2.2.2. Zapalanie i podtrzymywanie łuku pomocniczego.
    3.2.2.3. Urządzenia sterujące zapłonem.
    3.2.2.4. Układy.
   3.2.3. Wzmacniacz ignitronowy.
    3.2.3.1. Wiadomości podstawowe, zasada działania.
    3.2.3.2. Urządzenia sterujące zapłnem ignitronów.
    3.2.3.3. Odprowadzanie ciepła.
    3.2.3.4. Układy.
 4. Przegląd rodzajów zastosowań wzmacniaczy (186)
  4.1. Punkty widzenia przy wyborze wzmacniacza.
  4.2. Porównanie z innymi wzmacniaczami elektrycznymi.
 5. Typizacja wzmacniaczy (194)
  5.1. Szeregi typów.
   5.1.1. Wzmacniacze napięciowe.
   5.1.2. Wzmacniacze mocy o lampach próżniowych.
   5.1.3. Tyratronowe wzmacniacze mocy.
   5.1.4. Ignitronowe wzmacniacze mocy.
   5.1.5. Wzmacniacze mocy o prostownikach rtęciowych.
  5.2. Budowa i konstrukcja wzmacniaczy.
 6. Praca wzmacniaczy lampowych (215)
  6.1. Dozorowanie pracy.
  6.2. Uszkodzenia, ich lokalizacja i usuwanie.
 7. Przykłady wykonań wzmacniaczy (227)
  7.1. Wzmacniacze o lampach próżniowych.
   7.1.1. Wzmacniacz napięciowy do regulatora nadążnego.
   7.1.2. Wzmacniacz prądu stałego do kompensatora.
   7.1.3. Wzmacniacz do miernika halowego.
  7.2. Wzmacniacz tyratronowy.
   7.2.1. szybkodziałający regulator napięcia typu SRS.
   7.2.2. Impulsowy regulator napięcia.
   7.2.3. regulator prędkości obrotowej (napędu obrabiarki).
  7.3. Wzmacniacz ignitronowy (regulator prędkości obrotowej).
  7.4. Prostownik rtęciowy.
   7.4.1. Prostownik regulowany.
   7.4.2. regulator napędu do tokarki czołowej.
 8. Zakończenie (253)

  Wykaz piśmiennictwa (268)
  Wykaz pojęć (272)