T. Zagajewski, St. Malzacher, W. Kuliszkiewicz
Elektronika przemysłowa
Zastosowanie urządzeń elektronowych do grzejnictwa, pomiarów przemysłowych, sterowania i automatyzacji
Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, nakład 5120 egz., Warszawa, 1953

   Książka jest wprowadzeniem do zagadnienia nowoczesnej elektroniki przemysłowej, omawia więc budowę i działanie lamp elektronowych oraz typowych układów lampowych (wzmacniaczy, generatorów, prostowników i układów specjalnych), a ponadto podaje wiadomości o grzejnictwie indukcyjnym i pojemnościowym wielkiej częstotliwości oraz o ich zastosowaniach przemysłowych, o lampowych urządzeniach pomiarowych wielkości nieelektrycznych, o urządzeniach do badania właściwości materiałów i o defektoskopach, wreszcie o zastosowaniu układów lampowych do kontroli i automatycznej regulacji procesów przemysłowych.
   Książka jest przeznaczona dla inżynierów i techników wszystkich specjalności oraz dla słuchaczy szkół inżynierskich i politechnik.

 1. Wstęp (7)
 2. Lampy elektronowe i gazowane (13)
  Wstęp. Emisja elektronów. Lampy próżniowe. Lampy gazowane. Przyrządy fotoelektryczne. Lampa oscyloskopowa. Wykaz piśmiennictwa.
 3. Układy lampowe (45)
  Wzmacniacze lampowe. Sprzężenie zwrotne. Generatory lampowe. Modulacja. Mieszanie. Prostowanie prądu zmiennego. Detekcja. Inne układy lampowe.
 4. Grzejnictwo indukcyjne (81)
  Wprowadzenie. Podstawy fizyczne. Generatory do pieców indukcyjnych. Zastosowanie grzejnictwa indukcyjnego. Wykaz piśmiennictwa.
 5. Grzejnictwo pojemnościowe (dielektryczne) (134)
  Wprowadzenie. Zjawisko polaryzacji. Nagrzewanie materiałów w zmiennym polu elektrycznym. Piece pojemnościowe wielkiej częstotliwości. Zastosowanie przemysłowe grzejnictwa pojemnościowego. Wykaz piśmiennictwa.
 6. Pomiary w przemyśle (175)
  Charakterystyczne cechy elektronowych urządzeń pomiarowych stosowanych w przemyśle. Czujniki pomiarowe. Elektronowe urządzenia pomiarowe stosowane w przemyśle. Wykaz piśmiennictwa.
 7. Badanie nieniszczące materiałów (266)
  Uwagi ogólne. Badania materiałów oparte na prześwietlaniu promieniami rentgenowskimi, gamma oraz beta. Ultradźwiękowe metody badań nieniszczących materiałów. Badania nieniszczące metali oparte na zasadzie magnetycznej. Badanie nieniszczące metali oparte na zasadzie elektrycznej. Badania nieniszczące materiałów niemetalicznych.
 8. Elektronowe układy sterowania i regulacji (318)
  Wstęp. Elektronowe układy sterujące. Układy regulacyjne. Wykaz piśmiennictwa.
 • Skorowidz (385)

Materiał udostępnił Grzegorz Makarewicz, 'gsmok'