Elektronika przemysłowa (wyd. 1)


T. Zagajewski, St. Malzacher, W. Kuliszkiewicz "Elektronika przemysłowa"
Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, nakład 5120 egz., Warszawa, 1953

1. Wstęp (7)
2. Lampy elektronowe i gazowane (13)
Wstęp. Emisja elektronów. Lampy próżniowe. Lampy gazowane. Przyrządy fotoelektryczne. Lampa oscyloskopowa. Wykaz piśmiennictwa.
3. Układy lampowe (45)
Wzmacniacze lampowe. Sprzężenie zwrotne. Generatory lampowe. Modulacja. Mieszanie. Prostowanie prądu zmiennego. Detekcja. Inne układy lampowe.
4. Grzejnictwo indukcyjne (81)
Wprowadzenie. Podstawy fizyczne. Generatory do pieców indukcyjnych. Zastosowanie grzejnictwa indukcyjnego. Wykaz piśmiennictwa.
5. Grzejnictwo pojemnościowe (dielektryczne) (134)
Wprowadzenie. Zjawisko polaryzacji. Nagrzewanie materiałów w zmiennym polu elektrycznym. Piece pojemnościowe wielkiej częstotliwości. Zastosowanie przemysłowe grzejnictwa pojemnościowego. Wykaz piśmiennictwa.
6. Pomiary w przemyśle (175)
Charakterystyczne cechy elektronowych urządzeń pomiarowych stosowanych w przemyśle. Czujniki pomiarowe. Elektronowe urządzenia pomiarowe stosowane w przemyśle. Wykaz piśmiennictwa.
7. Badanie nieniszczące materiałów (266)
Uwagi ogólne. Badania materiałów oparte na prześwietlaniu promieniami rentgenowskimi, gamma oraz beta. Ultradźwiękowe metody badań nieniszczących materiałów. Badania nieniszczące metali oparte na zasadzie magnetycznej. Badanie nieniszczące metali oparte na zasadzie elektrycznej. Badania nieniszczące materiałów niemetalicznych.
8. Elektronowe układy sterowania i regulacji (318)
Wstęp. Elektronowe układy sterujące. Układy regulacyjne. Wykaz piśmiennictwa.
Skorowidz (385)