Telewizyjne anteny odbiorcze

Telewizyjne anteny odbiorcze, H. Borowski, S. Wągrodzki
Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 1, nakład 8000 + 140 egz., Warszawa, 1958

     "W  książce opisane są podstawy fizyczne działania anten telewizyjnych, linii zasiłowych oraz szczegółowa konstrukcja i instalacja różnych typów anten telewizyjnych stosowanych w praktyce zarówno przy odbiorze bliskim, jak i dalekim.
      Książka jest przeznaczona dla radioamatorów i radiotechników, mogą z niej jednak korzystać również użytkownicy odbiorników telewizyjnych."

 • Oznaczenia literowe (4)
 1. Podział fal telewizyjnych (7)
  1. Wstęp
  2. Odległości pomiędzy stacjami
  3. Rozkład częstotliwości w pasmach telewizyjnych (wg CCIR)
  4. Zasięg stacji i poziom zakłóceń
  5. Europejskie stacje telewizyjne
 2. Rozchodzenie się fal (propagacja)
  1. Obliczanie natężenia pola w punkcie odbioru
  2. Dyfrakcja fal telewizyjnych przy refrakcji normalnej
  3. Rozchodzenie się fal na duże odległości
 3. Linie przesyłowe (45)
  1. Wielkości charakterystyczne i własności linii przesyłowych
  2. Kabel współosiowy (koncentryczny)
  3. Linia dwuprzewodowa
  4. Kable symetryczne
  5. Pomiary niektórych parametrów linii przesyłowej
 4. Typy anten telewizyjnych (76)
  1. Antena dipolowa
  2. Anteny pętlowe
  3. Anteny specjalne
  4. Anteny do zdalnego odbioru
 5. Dopasowanie anten (170)
  1. Dopasowanie anten pojedynczych
  2. Transformatory symetryzujące
  3. Dopasowanie zespołu anten
 6. Konstrukcje anten telewizyjnych (204)
  1. Konstrukcje anten dipolowych
  2. Antena Yagi 2-elementowa
  3. Antena Yagi 3-elementowa
  4. Antena Yagi 5-elementowa
  5. Zespół antenowy składający się z dwu anten Yagi 5-elementowych
  6. Konstrukcja anteny kątowej
  7. Konstrukcja anteny rożkowej
  8. Antena rombowa
  9. Konstrukcja anteny pokojowej
  10. Instalowanie anten telewizyjnych
 7. Wpływ zakłóceń i szumów na odbiór telewizyjny (236)
  1. Zakłócenia atmosferyczne
  2. Zakłócenia przemysłowe
  3. Inne zakłócenia
  4. Zakłócenia odbioru spowodowane zbyt małym natężeniem pola fali stacji odbieranej
  5. Szumy własne
  6. Szumy anteny
  7. Metody zwalczania zakłóceń
 8. Telewizyjne przystawki antenowe (napięciowe wzmacniacze antenowe) (244)
  1. Trójstopniowy wzmacniacz antenowy
  2. Czterostopniowy wzmacniacz antenowy
  3. Inne typy wzmacniaczy antenowych
 9. Maksymalny zasięg stacji telewizyjnych (252)
  Spis literatury (257)