H.Borowski, S.Wągrodzki "Telewizyjne anteny odbiorcze"
Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 2, poprawione i uzupełnione, Warszawa, 1960

Oznaczenia literowe (5)
Przedmowa (9)
1. Wstęp (11)
2. Podział fal metrowych (13)
3. Rozchodzenie się fal (propagacja) (28)
4. Linie przesyłowe (73)
5. Anteny telewizyjne (110)
6. Dopasowanie anten (227)
7. Konstrukcje anten telewizyjnych (263)
8. Zabezpieczenie anten telewizyjnych przed wyładowaniami atmosferycznymi (301)
9. Powiększenie czułości odbiornika telewizyjnego. Wzmacniacze antenowe (304)
10. Zakłócenia odbioru (315)
11. Pomiary anten (336)
Spis literatury (343)