Program umożliwia zaprojektowanie transformatora głośnikowego wzmacniacza lampowego pracującego w układzie Push_Pull. Obliczenia oparte zostały na zależnościach opisanych w artykule "Projektowanie transformatorów wyjściowych" zamieszczonym w Radioamatorze i Krótkofalowcu 12/1974. Korzystanie z programu polega na wprowadzeniu parametrów wejściowych do obliczeń i uzyskaniu wyników niezbędnych do budowy transformatora przez naciśnięcie klawisza [Oblicz].

Klawisze oznaczone [Reset] przeznaczone są do przywracania wartości domyślnych parametrów. Program pozwala również na zaznajomienie się z parametrami dodatkowymi transformatora, które obliczane są jako wartości pośrednie służące do wyznaczenia jego parametrów.

Parametry wejściowe do obliczeń (te wartości należy wprowadzić przed wykonaniem obliczeń)
Moc wyjściowa wzmacniacza [W]
Impedancja obciążenia [Omy]
Dolna częstotliwość graniczna [Hz]
Górna częstotliwość graniczna [Hz]
Opór roboczy stopnia końcowego [Omy]
Klasa wzmacniacza -
Obliczone parametry transformatora (nie są ręcznie modyfikowane)
Minimalny przekrój rdzenia [cm2]
Liczba zwojów uzwojenia pierwotnego -
Średnica drutu uzwojenia pierwotnego [mm]
Liczba zwojów uzwojenia wtórnego  
Średnia drutu uzwojenia wtórnego [mm]
Maksymalny przekrój rdzenia [cm2]
Amplituda siły przeciwelektromotorycznej [V]
Indukcyjność uzwojenia pierwotnego [H]
Liczba zwojów z warunku na indukcję w rdzeniu -
Liczba zwojów z warunku na indukcyjność -
Przekładnia zwojowa -
Długość drutu w uzwojeniu [m]
Średnia długość drogi strumienia magnetycznego [cm]
Rezystancja uzwojenia pierwotnego [Omy]
Rezystancja uzwojenia wtórnego [Omy]
Wartości dodatkowych parametrów przyjmowane w obliczeniach (można je modyfikować)
Przenikalność magnetyczna rdzenia -
Sprawność energetyczna transformatora -
Dopuszczalna wartość indukcji w rdzeniu [T]
Szerokość kolumny środkowej rdzenia (a) [mm]
Szerokość okna rdzenia (b) [mm]
Wysokość okna rdzenia (c) [mm]