Średnica drutu nawojowego
Program umożliwia obliczenie minimalnej średnicy drutu nawojowego przy wymaganej wartości natężenia płynącego przez niego prądu.
Gęstość prądu [A/mm2]
Natężenie prądu w przewodzie [A]

Uwagi praktyczne:

  1. Należy podać wartość gęstości prądu i natężenia prądu w przewodzie i nacisnąć klawisz [Oblicz]. Średnica drutu nawojowego (w milimetrach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) pokazana zostanie na rysunku z lewej strony.
  2. Obliczenia mogą być wykorzystane do wyznaczania średnicy przewodów stosowanych do wykonania transformatorów sieciowych i głośnikowych.
  3. Bardzo ważne jest podanie prawidłowej wartości gęstości prądu. Wartość domyślna 2.5 [A/mm2] dla drutu miedzianego może być z powodzeniem stosowana w większości praktycznych zastosowań.
© TRIODA Grzegorz Makarewicz