Technika impulsowa - poradnik (wyd. 1)


W.N. Jakowlew (redakcja) "Technika impulsowa - poradnik"
Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, nakład 5000 + 205 egz., Warszawa, 1973
(tłumaczyli J.Koźmiński, M.Hilsberg)

 • Przedmowa (9)
 1. Obwody liniowe (11)
 2. Linie kształtujące (70)
 3. Metoda korelacyjna badania stanów nieustalonych w układach liniowych (122)
 4. Wzmacniacze szerokopasmowe i wzmacniacze impulsowe (137)
 5. Multiwibratory z elementami RC w obwodach bazy (166)
 6. Multiwibratory ze sprzężeniem pojemnościowym w emiterach (185)
 7. Multiwibratory bistabilne (przerzutniki tranzystorowe) (196)
 8. Generatory samodławne tranzystorowe (206)
 9. Multiwibratory lampowe (222)
 10. Multiwibratory lampowe bistabilne (263)
 11. Generatory samodławne lampowe (276)
 12. Generatory sterowane napięcia liniowo zmiennego w czasie (301)
 13. Generatory samodławne napięcia liniowo zmiennego w czasie (342)
 14. Generatory prądu liniowo narastającego (387)
 15. Generatory impulsowe z układami mostkowymi (410)
 16. Impulsowe dzielniki częstotliwości (426)
 17. Generatory impulsowe z kwarcową stabilizacją częstotliwości drgań (455)
 18. Generatory impulsów z opóźnionym sprzężeniem zwrotnym (468)
 19. Układy impulsowe z diodami tunelowymi (481)
 20. Układy impulsowe z lampami gazowanymi (516)
 • Literatura (554)
 • Skorowidz (561)