Układy regulacyjne


J. Chabłowski, "Układy regulacyjne"
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1968

Od wydawcy (4)
1. Wstęp (5)
2. Regulacja wzmocnienia (7)
Diodowe detektory ARW. Kluczowane detektory ARW. Układy zabezpieczające przed przesterowaniem.
3. Regulacja luminancji (37)
Składowa stała sygnału wizyjnego. Układy automatycznej regulacji luminancji.
4. Regulacja kontrastu (65)
Układy regulacji wyrazistości.
5. Regulacja wyrazistości (78)
Układy regulacji wyrazistości.
6. Regulacja częstotliwości heterodyny (93)
7. Regulacja w układach synchronizacji i odchylania (102)
Automatyczna regulacja częstotliwości odchylania poziomego. Automatyczna synchronizacja generatorów odchylania poziomego. Automatyczna synchronizacja generatorów odchylania pionowego. Automatyczna regulacja amplitudy odchylania poziomego i pionowego.
8. Regulacja zdalna odbiorników telewizyjnych (142)
9. Różne układy regulacyjne, pomocnicze i zabezpieczające w odbiornikach telewizyjnych (143)
Literatura (146)