RADIO dla Techników i Amatorów, Rok I, Czerwiec - Lipiec 1946r., Nr 4 - 5.

 • Postępy w dziedzinie radionawigacji (1)
    Celem służb radiowych w nawigacji jest udzielenie nawigatorowi pomocy w jego trudnych czynnościach prowadzenia okrętu lub samolotu. Ani warunki złej widoczności, ani burze lub inne trudności nawigacyjne nie mogą stać się przeszkodą w utrzymaniu kursu i w osiągnięciu zamierzonego celu
  .
 • Przegląd zagadnień w budowie odbiorników (ciąg dalszy) (4)
 • Thyratrony oraz ich zastosowanie w radiotechnice (Na podstawie artykułu w "Electrical Communication") (6)
     Lampy z żarzoną katodą, wypełnione gazem lub parami rtęci, zostały wprowadzone do celów praktycznych około 1928r. z chwilą, gdy badania wykazały, że warunkiem ich pewnej pracy jest utrzymanie wartości spadku napięcia katodowego poniżej pewnej określonej wartości.
 • Lampy amerykańskie (12)
 • Transformatory i dławiki niskiej częstotliwości (Ciąg dalszy) (14)
     Transformatory (i dławiki) niskiej częstotliwości wykonane są podobnie jak transformatory sieciowe i możemy je podzielić na dwa typy: płaszczowy i rdzeniowy.
 • Pomiarowe generatory wysokiej częstotliwości (dokończenie) (21)
 • Sposoby usuwania zakłóceń w odbiorze (23)
     Zakłócenia określa się stosunkiem średniego napięcia zakłócającego do średniego napięcia sygnału odbieranego przy głębokości modulacji 80%.
 • Obliczanie układów wibratorowych (dokończenie) (27)
 • Wzmocnienie wysokiej częstotliwości (29)
     Główną dziedziną zastosowania obwodów drgań są wzmacniacze wysokiej częstotliwości, do których zaliczamy również i wzmacniacze pośredniej częstotliwości. We wzmacniaczach wysokiej częstotliwości stosuje się prawie wyłącznie pentody.
 • Przegląd schematów (31)
     W numerze bieżącym przedstawiamy na życzenie czytelników 3 schematy odbiorników produkcji przedwojennej.
  • Schemat numer 12: popularny odbiornik produkcji radzieckiej 6N1 (6H1),
  • Schemat numer 13: odbiornik firmy Philips typ 456A,
  • Schemat numer 14: odbiornik firmy Philips typ 480A.
 • Co to jest czwórnik (34)
     W czasopismach fachowych i podręcznikach spotykamy się często z pojęciem czwórnika. Zadaniem tego artykułu jest elementarne ujęcie teorii tych ważnych układów dla radio- i teletechniki.
 • Wykaz lamp do odbiorników (37)
     Firma ELEKTRIT (ciąg dalszy)
 • Obliczanie obwodów rezonansowych (38)
     Obwody strojone składają się z samoindukcji L i pojemności C. Oprócz tego obwody zawierają zawsze opór czynny R, który zazwyczaj jest niepożądany i dlatego w miarę możliwości staramy się go zmniejszyć. Opór czynny składa się z oporu omowego cewki, oporu stratności kondensatora, oporu drutów montażowych, oraz w dużej mierze wywołany jest przez zjawisko naskórkowości charakterystyczne dla prądów wysokiej częstotliwości.
 • Woltomierze lampowe dla warsztatów (42)
     Wiemy dobrze, że należyte wyposażenie warsztatu reparacyjnego w przyrządy pomiarowe jest koniecznym warunkiem fachowej i skutecznej pracy.
 • Odpowiedzi Redakcji (46)
 • Nomogram numer 4 (48)
     Opór przewodników miedzianych.

Radio dla Techników i Amatorów - cała lista

Komentarze obsługiwane przez CComment