Gramofon stereofoniczny


B. Urbański, "Gramofon stereofoniczny"
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1966
Karta katalogowa została sporządzona dzięki materiałom udostępnionym przez
Pan Marcina Sroczyka

1. Wstęp (5)
2. Podstawy stereofonicznego słuchania (14)
3. Systemy stereofonii (16)
Stereofonia AB. Stereofonia natężeniowa (XY i MS)
4. Pseudostereofonia (21)
5. Płyty gramofonowe (22)
Zasady i normy zapisu płyt monofonicznych. Zasady i normy zapisu płyt stereofonicznych. Produkcja płyt gramofonowych.
6. Gramofon monofoniczny (30)
Mechanizm obracający płytę. Ramię z adapterem. Wzmacniacze i korektory. Polskie gramofony monofoniczne. Polskie gramofony monofoniczne do odtwarzania systemem pseudostereofonicznym.
7. Gramofon stereofoniczny (45)
Mechanizm obracający płytę. Adapter stereofoniczny. Wzmacniacze stereofoniczne. Głośniki. Przykłady wykonania gramofonów stereofonicznych.
8. Amatorski zestaw stereofoniczny (62)
Przebudowa gramofonu monofonicznego na stereofoniczny. Odtwarzanie za pomocą odbiorników radiowych lub telewizyjnych. Odtwarzanie za pomocą specjalnego wzmacniacza stereofonicznego i zestawów głośników.
9. Monofoniczne odtwarzanie płyt (64)
Odtwarzanie płyt monofonicznych adapterem stereofonicznym za pomocą stereofonicznej instalacji wzmacniającej i głośnikowej. Odtwarzanie płyt monofonicznych adapterem stereofonicznym za pomocą jednego głośnika. Odtwarzanie płyt stereofonicznych adapterem monofonicznym.
10. Uwagi praktyczne (66)