Radio dla Techników i Amatorów 1948/05-06

Radio dla Techników i Amatorów, maj-czerw 1948r., rok III, Nr 5/6

 • Z kraju i zagranicy (1)
  Polskie Radio wzmożoną pracą wita Kongres Zjednoczeniowy. ZSRR. Jeszcze o telewizji czechosłowackiej. Nadajnik FM w W. Brytanii.
 • Układy wejściowe wzmacniaczy push-pull (4)
  Odwracacz fazy. Katodyna. Wtórnik anodowy. System Schmitt'a. Równowaga w push-pull'u.
 • Magnesy stałe (10)
 • Zasady obliczania odbiorników i wzmacniaczy (ciąg dalszy) (13)
  Wzmacniacze z filtrami wstęgowymi. Wzmocnienie. Wpływ pojemności siatka - anoda. Dobór elementów obwodu. Współczynnik dobroci obwodu.
 • Odrodzenie krótkofalarstwa polskiego - Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów o prywatnych radiostacjach amatorskich i doświadczalnych (18)
 • Obliczanie warunków pracy lamp nadawczych (19)
 • Przegląd schematów (26)
  • Odbiornik Stassfurt Imperial 60WK
  • Odbiornik AGA 1742
 • Odpowiedzi Redakcji (29)
 • Lampy amerykańskie (dalszy ciąg) (30)
 • Nomogram Nr 20 :
  wzór Thompsona. Zawada indukcyjna i pojemnościowa (32)