Antena 1935/48


Antena, Rok II, Nr. 48, Ilustrowany Tygodnik dla Wszystkich
1 grudnia 1935r.

 • Nerw społeczny (3)Pomówmy szczerze o muzyce w radjo (4)
 • "Podsłuchy" (4)
 • Wilno - miasto Marszałka Piłsudskiego (5)
 • Muzyka na eksport (6)
 • Przy otwartym głośniku (6)
 • Krytykujemy... (7)
 • Krzyże zasługi w Polskiem Radjo (7)
 • O czem mówią w Polskiem Radjo... (8)
  • Nowy dyrektor programowy Polskiego Radja.
  • Pożegnanie min. Franciszka Pułaskiego.
  • Termin drugiej próby kandydatów na Speakerów w Polskiem Radjo.
  • "Album X-lecia Polskiego Radja".
  • Primadonna Paryskiej Opery Komicznej przed mikrofonem P. R.
  • Muzyka polska na falach zagranicznych.
  • Radjo na froncie abisyńskim.
 • Aktualja radjowe (9)
 • Wiersze o Łodzi (10)
 • Wojna Włosko-Abisyńska w krzywem zwierciadle (11)
 • "Dyskutujmy!" (12)
  Streszczenie pogadanki d-ra Ludwika Góryńskiego p. t. "Przyszłość bezrobotnej młodzieży".
 • Lekcja francuskiego (12)
 • Głośniki radjowe w zakładach przemysłowych (12)
 • Lekcja niemieckiego (12)
 • Symfonia pijacka (13)
 • Radjotechnika - pracownia radjoamatora - Nowoczesny Tonegenerator (14)
 • Praktyczne zastosowanie prostowników wielkiej częstotliwości (dokończenie) (16)
 • Gawędy "Starego Doktora" - Żeby podróżować samolotem (18)
 • S. E. P. - Cechowanie odbiorników radjowych oficjalnym znakiem przepisowym (18)
 • Święty Mikołaj chodzi po świecie (19)