Radio dla Techników i Amatorów 1949/11


RADIO dla Techników i Amatorów, Rok IV, Listopad 1949r., Nr 11.

 • Z kraju i zagranicy (1)
  • Doświadczenia radiofonizacji wielkiej konferencji (III Sesja ONZ).
  • W paru słowach.
 • Naprawa i strojenie odbiorników (4)
 • Turystyczna dwójka bateryjna (11)

 • Telewizja (V) (14)
 • Przegląd schematów (20)
  • Schemat numer 64: odbiornik radiowy firmy Mende typ 240 WDK.
  • Schemat numer 65: odbiornik radiowy firmy Philips typ 122 ABC.
 • Krótkofalarstwo (23)
  • Krótkofalowa antena nadawcza z fiderem jednoprzewodowym (Antena Windoma).


SP5AB przy pracy.

 • Tabele lamp (Do artykułu "Przyrząd do badania lamp" z numeru 10 miesięcznika Radio) (26)
 • Nowe wydawnictwo (30)
  • Profesor dr inż. Janusz Groszkowski "Technika wysokiej próżni", Państwowy Instytut Telekomunikacyjny, 1948, stron 152.
 • Odpowiedzi Redakcji (31)
 • Nomogram numer 30 (31)
  • Uniwersalna krzywa wzmocnienia wzmacniacza oporowego na niskich częstotliwościach.

Radio dla Techników i Amatorów - cała lista