Radioamator i Krótkofalowiec, sierpień 1961r., rok 11, Nr 8

 • Z kraju i zagranicy (245)
 • Naturalność dźwięków wzmacnianych lokalnie (246)
 • XXX Międzynarodowe Targi Poznańskie (249)
 • Samoczynny wyłącznik czasowy dla potrzeb fotografii (252)
 • Nowe osiągnięcia w konstrukcji przetworników elektroakustycznych (254)
 • Dwulampowy wzmacniacz bateryjny (257)
 • Aparat słuchowy AS-3 (260)
 • Przegląd schematów
  • Radioodbiornik MALWA (261)
 • Nadajnik SSB z filtrową metodą formowania sygnału jednowstęgowego (263)
 • Uwagi o przystawce z anteną ferromagnetyczną (270)
 • Elektrochemiczne barwienie metali (270)
 • Krótkofalowiec Polski (271)
 • Nasi Czytelnicy piszą... (277)
 • Porady (278)
 • Odpowiedzi redakcji (279)
 • Kącik filatelistyczny (279)
 • Przegląd wydawnictw (280)
 • Czy wiecie, że... (okł. str. III)