Domowe urządzenia radio-elektryczne (wyd. 2)


T. Górczyński, W. Trusz "Domowe urządzenia radio-elektryczne"
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2 poprawione, nakład 20000 + 190 egz., Warszawa, 1963

1. Wiadomości wstępne (5)
Budowa materii i istota prądu elektrycznego.
Napięcie, natężenie prądu, oporność.
Praca  i moc prądu elektrycznego.
Rodzaje prądu elektrycznego.
Własności i działanie prądu elektrycznego.
Niebezpieczeństwa stwarzane przez prąd elektryczny.
Wytwarzanie, przesyłanie i rozdział energii elektrycznej.
2. Najprostsze narzędzia, przyrządy pomiarowe i pomiary (35)
Narzędzia monterskie.
Próbniki obwodów.
Przyrządy pomiarowe.
Pomiar napięcia.
Pomiar natężenia prądu.
Pomiar oporności czynnej.
Pomiary mocy i pracy prądu.
3. Domowe instalacje i urządzenia elektryczne (72)
Przegląd domowej instalacji elektrycznej.
Bezpieczniki topikowe.
Wyłączniki samoczynne.
Schematy instalacji oświetleniowych.
Oświetlanie za pomocą rur fluoryzujących.
Gniazdka sieciowe.
Sznury i przedłużacze.
Lampki na choinkę.
Dzwonki elektryczne.
Grzejny sprzęt domowy.
Maszynki do golenia.
Suszarki do włosów.
Odkurzacze elektryczne.
Froterki elektryczne.
Pralki elektryczne.
Lodówki elektryczne.
4. Urządzenia radio - telewizyjne (190)
4.1. Odbiorniki radiowe
Wiadomości ogólne.
Podstawowe układy i działanie odbiorników radiowych.
Wybór miejsca dla ustawienia odbiornika radiowego.
Instalowanie anten radiowych i uziemień.
Obsługa odbiorników radiowych.
Usuwanie typowych uszkodzeń.
4.2. Odbiorniki telewizyjne
Ogólne wiadomości o telewizji.
Podstawowe układy i działanie odbiorników telewizyjnych.
Instalowanie i eksploatacja odbiorników telewizyjnych.
Usuwanie niektórych uszkodzeń w odbiornikach telewizyjnych.
4.3. Gramofony elektryczne (adaptery).
4.4. Magnetofony i przystawki magnetofonowe.
5. Bezpieczeństwo pracy przy obsłudze i naprawie domowych urządzeń radio-elektrycznych (302)
Niebezpieczeństwo porażenia prądem.
Uziemienia ochronne.
Zerowanie.
Pierwsza pomoc w przypadku porażenia prądem.
Wykaz literatury (312)