Detektory - wzmacniacze wizji - lampy obrazowe (wyd. 2)


J.Kamler, A.Kotuszewski, "Detektory - wzmacniacze wizji - lampy obrazowe"
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2 poprawione i uzupełnione, Warszawa, 1970

 • DETEKTORY I WZMACNIACZE WIZJI
 1. Wiadomości wstępne (9)
 2. Sygnał wizyjny (10)
  Określenie sygnału wizyjnego. Struktura sygnału wizyjnego. Widmo sygnału wizyjnego. Górna częstotliwość graniczna toru wizji. Dolna częstotliwość graniczna toru wizji. Szerokość pasma toru wizji. Polaryzacja sygnału wizyjnego. Sterowanie kineskopu sygnałem wizyjnym. Punkt pracy kineskopu. Luminancja obrazu. Kontrast obrazu. Charakterystyka luminancji. Wartość gamma.
 3. Detektor wizji (38)
  Definicja detekcji i detektorów amplitudy. Detektor idealny. Detektor rzeczywisty. Detektory diodowe, anodowe, siatkowe. Rozwiązania układowe detektorów wizji. Dobór wartości elementów RC detektora wizji. Układy kompensacji, filtry. Diody lampowe a diody półprzewodnikowe.
 4. Wzmacniacze wizji (58)
  Wiadomości wstępne. Wzmacniacz lampowy. Wzmacniacz tranzystorowy.
 5. Układy korekcji charakterystyki częstotliwościowej wzmacniaczy wizji (70)
  Ogólne uwagi o kompensacji częstotliwościowej. Kompensacja szeregowa. Kompensacja równoległa. Kompensacja szeregowo - równoległa. Kompensacja ze sprzężeniem zwrotnym. Porównanie różnych rodzajów kompensacji. Układy eliminacji częstotliwości różnicowej.
 6. Układy regulacyjne i dodatkowe we wzmacniaczach wizji (85)
  Regulacja jaskrawości. Regulacja kontrastu. Składowa stała. Korekcja wyrazistości. Układy ograniczania prądu kineskopu.
 7. Praktyczne układy detektorów i wzmacniaczy wizji (102)
 • LAMPY OBRAZOWE (KINESKOPY)
 1. Budowa i działanie kineskopu (117)
  Wyrzutnia elektronów. Formowanie wiązki elektronów. Inne rodzaje wyrzutni elektronowych. Odchylanie wiązki elektronów w kineskopie. Zniekształcenia obrazu powstające przy odchylaniu. Korekcja zniekształceń odchylania. Zniekształcenia plamki świetlnej powstające przy odchylaniu. Centrowanie wiązki elektronów. Konstrukcja zespołu cewek odchylających. Ekran kineskopu. Promieniowanie rentgenowskie z kineskopu. Układ elektryczny kineskopu. zabezpieczenie kineskopu przed implozją.
 2. Zagadnienia konstrukcyjne w kineskopie (144)
 3. Warunki pracy, charakterystyki i parametry kineskopów (153)
  Warunki pracy kineskopu. Charakterystyki kineskopu. Parametry elektrooptyczne kineskopu. Próżnia w kineskopie. Dane techniczne kineskopów.
 4. Eksploatacja kineskopów (178)
  Ogólne zasady postępowania z kineskopami. Układ elektryczny zasilania kineskopu. Prąd i napięcie żarzenia. Napięcie anodowe. Zabezpieczenie ekranu przed wypaleniem. Uszkodzenia i wady kineskopów oraz ich wykrywanie.

  Bibliografia (185)