Czesław Klimczewski "Jak czytać schematy radiowe"
Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 2, Warszawa, 1954

Przedmowa do drugiego wydania (3)
Przedmowa do pierwszego wydania (5)
Część 1
SYMBOLE I OBJAŚNIENIA
Elementy prostych obwodów elektrycznych (7)
Antena (20)
Uziemienie (21)
Obwody strojone odbiornika (23)
Cewki (23)
Cewki "sprzężone" (30)
Kondensatory (42)
Obwody strojone (48)
Filtry wstęgowe (52)
Detektor i aparat kryształowy (57)
Oporniki i potencjometry (69)
Lampy (74)
Transformatory (97)
Dławiki (105)
Adaptery (109)
Mikrofony (112)
Głośniki (115)
Eliminatory (119)
Eliminatory na częstotliwość pośrednią (120)
Symbole prądu elektrycznego (121)
Przyrządy pomiarowe (123)
Bezpieczniki (124)
Symbole wzmacniacza radiowego (125)
Część II
PRZEGLĄD SCHEMATÓW I UWAGI PRAKTYCZNE
Zasilanie odbiorników (127)
Odbiorniki lampowe o wzmocnieniu bezpośrednim (149)
Schematy odbiorników lampowych o wzmocnieniu bezpośrednim (166)
Odbiorniki superheterodynowe (213)
Wzmacniacze małej częstotliwości (255)
Tablica lamp zastępczych (289)