Mieczysław Flisak "Transformatory i dławiki"
Biuro Wydawnictw Polskiego Radia, nakład 5100 egz., 1952

Wstęp (6)
W praktyce radioamatorskiej zachodzi często konieczność zastosowania w układach odbiorników czy też wzmacniaczy, odpowiednich transformatorów i dławików. Sprzęt ten, jakkolwiek składa się z tych samych elementów, to jest rdzenia żelaznego i uzwojenia, jest rozmaicie wykonany i posiada różne wartości elektryczne w zależności od zastosowania. Konstrukcja transformatorów i dławików wynika z ich przeznaczenia w odbiorniku czy wzmacniaczu i dlatego nie można podać ogólnej recepty na ich wykonanie, a należy wychodzić z założeń właściwych zastosowaniu w tym czy innym miejscu układu.
Niniejsza książeczka podaje radioamatorowi, bez uciekania się do teoretycznych rozważań, sposób prostego przeliczenia i konstruowania transformatorów i dławików, z jakimi spotyka się on przy budowie urządzeń radiowych.
I. Zasada działania transformatorów (7)
Zależność napięć i prądów w transformatorze.
Transformator w praktyce.
Straty w uzwojeniu.
Straty w rdzeniu żelaznym.
Od czego zależą wymiary transformatora.
II. Zastosowanie transformatorów w urządzeniach radiowych (18)
1. Transformatory sieciowe (18)
Konstrukcja rdzenia i szpulki oraz montaż transformatora.
Konstrukcja szpulki.
Elementy pomocnicze do montażu transformatora.
2. Autotransformatory (50)
Działanie autotransformatora.
Bieg obliczenia.
3. Transformatory akustyczne (56)
Wpływ indukcyjności transformatorów.
Konstrukcja uzwojeń.
Obliczenie indukcyjności uzwojenia.
Określenie grubości drutu uzwojeń.
a) Transformatory wyjściowe.
b) Transformatory międzylampowe.
c) Transformatory wejściowe.
III. Dławiki (107)
Konstrukcyjne obliczenie dławika.
Zakończenie (116)