Części składowe i naprawa odbiorników radiowych (wyd. 1)


K. Lewiński, "Części składowe i naprawa odbiorników radiowych"
Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie pierwsze, Warszawa, 1955

 1. Części składowe odbiorników (5)
  1.1. Odbiornik i jego części składowe (5)
  1.2. Oporniki (6)
  Oporniki masowe. Oporniki zmienne (potencjometry)
  1.3. Kondensatory stałe (30)
  Kondensatory mikowe. Kondensatory ceramiczne. Kondensatory papierowe. Kondensatory elektrolityczne.
  1.4. Kondensatory zmienne (51)
  Kondensatory obrotowe powietrzne. Kondensatory obrotowe z izolacją stałą. Kondensatory wyrównawcze (trymery)
  1.5. Cewki (61)
  1.6. Wyłączniki sieciowe (80)
  1.7. Przełączniki zakresów fal (81)
  1.8. Skale i napędy (86)
  1.9. Pokrętła (94)
  1.10. Transformatory zasilające (95)
  1.11. Dławiki filtrów (121)
  Tętnienia i filtrowanie. Dławiki filtrów.
  1.12. Transformatory wyjściowe (głośnikowe) (127)
  1.13. Głośniki (131)
  1.14. Podstawki do lamp i doprowadzenia do siatek (136)
  1.15. Bezpieczniki topikowe (138)
  1.16. Oprawki i żaróweczki oświetlające skalę (139)
  1.17. Łączówki z końcówkami do lutowania (140)
  1.18. Przewody oraz koszulki izolacyjne i ekranujące (141)
 2. Naprawa odbiorników (143)
  2.1. Wstęp (143)
  2.2. Urządzenie i wyposażenie warsztatu (144)
  Narzędzia i sprzęt pomocniczy. Narzędzia specjalne. Materiały elektryczne. Instrukcja i wyposażenie elektryczne. Drobne części radiowe. Lampy wzorcowe i zapasowe. Przyrządy pomiarowe. Wzorcowe aparaty pomiarowe.
  2.3. Plan naprawy odbiornika i badania wstępne (161)
  Sprawdzanie lamp. Badanie odbiornika przed włączeniem go do sieci. Włączanie odbiornika do sieci i badanie go woltamperomierzem. Bezpieczeństwo pracy.
  2.4. Prace mechaniczne związane z naprawą odbiornika (183)
  2.5. Własności odbiornika i poszukiwanie błędów (196)
  Dobre odtwarzanie. Czułość i selektywność. Zakłócenia własne. Tętnienia sieciowe. Szumy. Trzaski. Warkot. Motorowanie. Mikrofonowanie. Warkot lub wycie przy nastawieniu reakcji. Sprzężenia i oscylacje w stopniach wielkiej i pośredniej częstotliwości. Sygnały lustrzane superheterodyny. Oscylacje pasożytnicze. Błędy przejściowe.
  2.6. Strojenie i skalowanie (242)
  Zasady ogólne. Generator sygnałów wzorcowych i miernik napięcia wyjściowego. Odbiorniki proste. Odbiorniki superheterodynowe. Strojenie obwodów pośredniej częstotliwości. Strojenie obwodów oscylatora. Strojenie obwodów wstępnych.
  2.7. Przecokołowywanie i zastępowanie lamp (281)
  2.8. Dorabianie zakresu fal krótkich (284)
  2.9. Dorabianie zakresu fal długich (289)
  2.10. Badanie i naprawa odbiornika poza warsztatem (291)
  2.11. Systematyczny sposób badania i strojenia odbiorników (292)
  Oględziny zewnętrzne aparatu. Zdjęcie tylnej ścianki, odkurzenie i skontrolowanie zespołu lamp. Zbadanie emisji lamp i ich izolacji międzyelektrodowej. Oględziny podstawy z góry oraz z dołu. Dokładne skontrolowanie zewnętrznego stanu elementów. Próby miliamperomierzem. Badanie na słuch. Badanie za pomocą generatora oraz woltomierza wyjściowego. Strojenie odbiorników. Przygotowanie i nastrojenie odbiornika.