Przyrządy półprzewodnikowe


I.N. Pietrow "Przyrządy półprzewodnikowe"
Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej

Wstęp (7)
1. Podstawowe właściwości półprzewodników (11)
1.1. Co to jest półprzewodnik (11)
1.2. Mechanizm przewodnictwa elektrycznego (12)
1.3. Właściwości elektryczne ciał (16)
Poziomy i pasma energetyczne. Rodzaje przewodności. Wpływ czynników zewnętrznych na przewodność półprzewodników. Własności prostownicze.
1.4. Główne własności półprzewodników (35)
2. Rodzaje i budowa przyrządów półprzewodnikowych (37)
2.1. Prostowniki stykowe małej częstotliwości (37)
Prostowniki miedziowe. Prostowniki selenowe. Prostowniki siarczkowo - miedziawe. Zastosowanie prostowników.
2.2. Diody półprzewodnikowe (krystaliczne) wielkiej częstotliwości (62)
Podstawowe materiały dla diod. Diody germanowe. Diody krzemowe. Podstawowe typy diod i ich zastosowanie.
2.3. Triody półprzewodnikowe (krystaliczne) (74)
Zasada działania. Triody ostrzowe. Triody warstwowe. Triody polowe. Zastosowanie triod półprzewodnikowych.
2.4. Oporniki nieliniowe (97)
Oporniki liniowe i nieliniowe. Materiały na oporniki nieliniowe. Zastosowanie oporników nieliniowych.
2.5. Termistory ((105)
Własności termistorów. Rodzaje termistorów. Zastosowanie termistorów.
2.6. Termoelementy (125)
Zasada działania termoelementów. Budowa termoelementów i ich zastosowanie.
2.7. Fotoelementy (131)
Zasada działania. Rodzaje fotoelementów. Główne charakterystyki fotoelementów. Zastosowanie fotoelementów.
3. Niektóre materiały półprzewodnikowe i ich zastosowanie (160)
Zakończenie (164)
Wykaz literatury (166)