Andrzej Myślicki "Bezpieczniki wielkiej mocy"
Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, nakład 3648 egz., Warszawa, 1955

1. Wstęp (5)
2. Określenia podstawowe (10)
3. Analiza pracy bezpiecznika (14)
3.1. Nagrzewanie i topienie się elementu topikowego (15)
3.2. Gaszenie łuku w bezpieczniku (33)
3.3. Izolacyjność bezpiecznika (57)
3.4. Wpływ ulotu i fal udarowych na pracę bezpieczników wysokonapięciowych (61)
4. Opisy typowych rozwiązań konstrukcyjnych (64)
4.1. Typowe rozwiązania bezpieczników wysokonapięciowych (64)
4.2. Typowe rozwiązania konstrukcyjne bezpieczników niskonapięciowych wielkiej mocy wyłączalnej (77)
5. Przykłady konstrukcyjnego połączenia bezpieczników z innym przyrządem (90)
5.1. Odłączniki bezpiecznikowe i odłączniki z bezpiecznikami (90)
5.2. Odłączniki mocy z bezpiecznikami (97)
5.3. Bezpieczniki nabudowane na przekładnikach napięciowych (97)
5.4. Bezpieczniki ze sterowaniem zadziałania (97)
5.5. Bezpieczniki wielokrotne (98)
6. Wybiorczość działania bezpieczników (100)
7. Zasady eksploatacji bezpieczników (106)
8. Ruch racjonalizatorski w zakresie bezpieczników (112)
Wykaz piśmiennictwa (115)