W. Trusz "ABC naprawy odbiorników telewizyjnych"
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, nakład 30000 + 200 egz., Warszawa, 1964

"Książka po krótkim wprowadzeniu obejmującym opis najważniejszych narządzi, próbników i przyrządów stosowanych przy naprawie odbiorników telewizyjnych, zawiera podstawowe wiadomości potrzebne do szybkiego wykrywania i usuwania typowych uszkodzeń w odbiornikach telewizyjnych. Układ treści został tak opracowany, aby na podstawie objawów uszkodzenia można było ogólnie zorientować się, w jakim zespole znajduje się uszkodzenie, a następnie drogą kolejnych prób i zawartych w treści objaśnień znaleźć uszkodzony lub wadliwie pracujący element oraz naprawić go albo wymienić na nowy"

Od autora (5) 
1. Narzędzia i sprzęt pomocniczy (8)
1.1. Najprostsze narzędzia i próbniki.
1.2. Części zapasowe.
1.3. Materiały pomocnicze.
2. Przyrządy pomiarowe do badania odbiorników (20)
2.1. Omomierz.
2.2. Uniwersalny woltoamperomierz.
2.3. Uniwersalny woltoamperomierz - omomierz.
2.3. Woltomierz lampowy.
3. Czytanie schematów odbiorników (50)
3.1. Podzespoły i elementy odbiorników telewizyjnych.
3.2. Schematy odbiorników o wydzielonym torze fonii.
3.3. Schemat blokowy odbiornika o różnicowej metodzie odbioru fonii.
3.4. Schemat ideowy odbiornika o różnicowej metodzie odbioru fonii.
4. Przygotowanie odbiornika do naprawy (112)
4.1. Analiza pracy odbiornika i okoliczności uszkodzenia.
4.2. Oczyszczenie i badanie wstępne odbiornika.
4.3. Schemat oraz dane lamp elektronowych.
4.4. Zaznajamianie się z lokalizacją poszczególnych elementów odbiornika.
5. Naprawa i wymiana elementów odbiornika (126)
5.1. Oporniki i potencjometry.
5.2. Kondensatory.
5.3. Cewki i transformatory.
5.4. Elementy półprzewodnikowe.
5.5. Lampy elektronowe.
6. Wykrywanie i usuwanie uszkodzeń (162)
6.1. Podział uszkodzeń.
6.2. Objawy, przyczyny i naprawa uszkodzeń.
6.3. Sprawdzenie działania odbiornika.
7. Przegląd odbiorników telewizyjnych (301)
Koral.
Aladyn.
Szmaragd 902.
Pegaz.
Orion 53 T 816
Lotos
Temp 6
Record 2/4/5/7